Radon ja radonkaivo

with Ei kommentteja

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa ja joka on terveydelle haitallista.

radonkaivoradon-ongelma

Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia. Pitoisuuksien mittaaminen on ainoa tapa saada pitoisuus selville. Jos pitoisuus on korkea, alentaa oikein rakennettu radonkaivo radonpitoisuutta.